De flexibele dienstverlener in projectbegeleiding & directievoering

DIENSTVERLENING

Wij zijn een Ontwerp & Advies bureau die zich bezig houdt met tekenen en ontwerpen van elektrotechnische installaties, en het vervaardigen van ontruimingsplannen. Tevens verzorgen wij toezicht en directievoering voor de openbare verlichtingsinstallaties parkeerautomaten, E-installaties en kabels & leidingen.

  • Het vertalen van de eisen, tekeningen en specificaties van de opdrachtgever naar een technisch ontwerp.
  • Het vervaardigen en leveren van projectietekeningen, en het begeleiden, coördineren van de projecten. 

 

Toezichthouding & Directievoering

  • Het adviseren, directievoeren, toezicht houden en rapporteren bij de start, voortgang en oplevering van openbare verlichtingsinstallaties, parkeerautomaten, E-installaties en ondergrondse infrastructuur.
  • Het in het werk conform (RAW systematiek / UAV’89 / UAVTI’92 / UAV-GC) bestek en programma van eisen controleren en of toetsen van ontwerp en aanleg betreffende de E installatie. 
  • Het technisch en kwalitatief afhandelen betreffende het aanleggen, vervangen en onderhouden van veilige en goede installaties volgens NEN 3140 en NEN1010. 
  • Het directievoeren over de uit te voeren werken, zoals het voorzitten van bouwvergaderingen.
  • Verantwoordelijkheid voor het houden van toezicht op werken en de financiële afwikkeling van de contracten.
  • Het verzorgen van de overdracht aan cluster Beheer en Onderhoud en begeleidt de nazorgfase. 
  • Toezicht houden in het kader van gezond en veilig werken, zoals het gebruik van PBM’s en andere

U kunt bij ons informatie aanvragen en desgewenst direct zaken doen. klik op contact
 

Copyright © 2013-2022 etav.nl │ alle rechten voorbehouden

Ontwerp & Advies