De flexibele dienstverlener in projectbegeleiding & directievoering

DIENSTVERLENING

Wij zijn een Ontwerp & Advies bureau die zich bezig houdt met tekenen en ontwerpen van elektrotechnische installaties, en het vervaardigen van ontruimingsplannen. Tevens verzorgen wij toezicht en directievoering voor de openbare verlichtingsinstallaties parkeerautomaten, E-installaties en kabels & leidingen.

Ontwerp & Advies

Het vertalen van de eisen, tekeningen en specificaties van de opdrachtgever naar een technisch ontwerp. Het vervaardigen en leveren van projectietekeningen, en het begeleiden, coördineren van de projecten. 

Toezichthouding & Directievoering

Het adviseren, directievoeren, toezicht houden en rapporteren bij de start, voortgang en oplevering van openbare verlichtingsinstallaties, parkeerautomaten, E-installaties en ondergrondse infrastructuur. Het in het werk conform (RAW systematiek / UAV’89 / UAVTI’92 / UAV-GC) bestek en programma van eisen controleren en of toetsen van ontwerp en aanleg betreffende de E installatie. Het technisch en kwalitatief afhandelen betreffende het aanleggen, vervangen en onderhouden van veilige en goede installaties volgens NEN 3140 en NEN1010.

Toezicht houden in het kader van gezond en veilig werken, zoals het gebruik van PBM’s en andere veiligheidsmiddelen. Het directievoeren over de uit te voeren werken, zoals het voorzitten van bouwvergaderingen. Verantwoordelijkheid voor het houden van toezicht op werken en de financiële afwikkeling van de contracten. Het verzorgen van de overdracht aan cluster Beheer en Onderhoud en begeleidt de nazorgfase.


U kunt bij ons informatie aanvragen en desgewenst direct zaken doen. klik op contact.