De flexibele dienstverlener in projectbegeleiding & directievoering

LINKS

Op dit platform kunt u de digitale tekst van het Bouwbesluit 2003 & 2012 alsmede de Regeling Bouwbesluit 2003 & 2012 raadplegen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat aantoonbaar bijdraagt aan de inbraakwerendheid en sociale  veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, wijken en de omgeving.

OpenbareVerlichting.nl is dé onafhankelijke nieuwssite waar het laatste nieuws betreft openbare verlichting wordt geplaatst.

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van beleid en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Openbare Verlichting (OVL) zorgt traditioneel voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Daarnaast draagt verlichting bij aan een prettiger en mooiere omgeving. Maar ze mag geen lichthinder veroorzaken en is bij voorkeur zo energiezuinig mogelijk. Tegenwoordig kan dat allemaal. En er is nog geld mee te besparen ook!

Copyright © 2013-2022 etav.nl │ alle rechten voorbehouden